TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG

TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

BỘ MÔN LÂM SINH

(CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG MÁY ĐỊNH VỊ GPS VÀ THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG)

Việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào quản lý, bảo vệ rừng được coi là bước đi đột phá, đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Một trong những nghiệp vụ kỹ thuật trong quản lý, bảo vệ rừng hiện đại là ứng dụng hệ thống thông tin sử dụng máy định vị GPS và Smartphone nhằm tăng hiệu quả của việc tuần tra, giám sát rừng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng.

Để hoạt động theo dõi, giám sát việc tuần tra rừng của cán bộ Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có hiệu quả, ngày 11 và 12/5/2023 Khoa Lâm nghiệp (TS. Nguyễn Đăng Cường) đã phối hợp cùng Ban quản lý tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ của cơ quan nhằm nắm bắt kỹ năng sử dụng máy ghi dữ liệu đi tuần tra rừng GPS và Smarphones trong việc thu thập dữ liệu thực địa và xuất dữ liệu để xử lý nội nghiệp. Thông qua lý thuyết và thực hành, khi trở về địa bàn công tác, cán bộ kỹ thuật của cơ quan quản lý rừng sẽ ứng dụng thiết bị GPS và Smarphones để thường xuyên và kịp thời nắm bắt các thông tin cần thiết trong hoạt động quản lý, bảo vệ rừng.

 

 

                                                                                                         Bộ môn Lâm sinh