Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH LÂM HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI HUYỆN VĂN CHẤN - YÊN BÁI

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh