Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ 2022 images/0000_thng_bo_TS_Thc_s_nm_2022.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SỸ 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SỸ 2022 images/0000_thng_bo_TS_Tin_s_nm_2022_scan.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR