Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

BỘ MÔN LÂM SINH - KHOA LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC SEMINAR

Ngày 17/5/2022 Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp tổ chức buổi Seminar về lĩnh vực chuyên môn với 2 chuyên đề 1. Phương pháp xác định thể tích

LỊCH TRỰC BỘ MÔN LÂM SINH TUẦN 44

LỊCH TRỰC TUẦN TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN (Tuần thứ 44) Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ

LỊCH TRỰC BỘ MÔN LÂM SINH TUẦN 41

KHOA LÂM NGHIỆP BỘ MÔN LÂM SINH   LỊCH TRỰC TUẦN TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN (Tuần thứ 41, từ

Lich tuần Bộ môn Lâm Sinh tuần 40

KHOA LÂM NGHIỆP BỘ MÔN LÂM SINH   LỊCH TRỰC TUẦN TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN (Tuần thứ 40, từ

BỘ MÔN LÂM SINH NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP VÀ RÈN NGHỀ NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch viết giáo trình nội bộ của nhà trường. Năm 2020 bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp đã thực hiện giao nhiệm vụ cho các giảng viên

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 chuyên ngành Lâm học

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 01 ngày (24/10/2020), Trường Đại học Nông Lâm, đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR