Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN LÂM SINH

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN LÂM SINH: File đính kèm tại đây: images/Quy_che_hoat_dong_Bo_mon_Lam_sinh.doc

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN LÂM SINH

Bộ môn Lâm sinh là đơn vị chuyên môn của Khoa Lâm nghiệp – trường ĐH Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Khoa Lâm

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh