Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Báo cáo tình hình quản lý sinh viên trong phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo tình hình quản lý sinh viên trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải và xem công văn tại

Niêm yết học bổng KKHT năm 2021-2022 cho sinh viện ĐH hệ chính quy

Niêm yết học bổng KKHT năm 2021-2022 cho sinh viện ĐH hệ chính quy images/1051_CV_-_HSSV_Niem_yet_hoc_bong_KKHT_hoc_ky_I_nam_2021_-_2022_SVCQ.pdf

Khen thưởng BCS, tập thể, cá nhân năm học 2020-2021

Khen thưởng BCS, tập thể, cá nhân năm học

THÔNG BÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 images/1006_TB_-_HSSV_Tng_ket_nam_hoc_2020_-_2021.pdf

HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ KỲ 1 NĂM 2021-2022

HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ KỲ 1 NĂM 2021-2022 images/786_20210816_1753_-_Miem_giam_hoc_phi_2021.pdf

THÔNG BÁO NGHỈ HÈ 2021

THÔNG BÁO NGHỈ HÈ 2021 images/1TB_ngh_h_2021.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR