Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA LÂM NGHIỆP   I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA 1. Trưởng khoa Họ và tên: TRẦN THỊ THU HÀ Sinh năm:

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR