Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG TỔ CHỨC SEMINAR THÁNG 12 NĂM 2022

Ngày 27/11/2022, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng tổ chức Seminar định kỳ cho giảng viên trong bộ môn, với 3 chủ đề như sau: Chủ đề 1: ThS. Nguyễn

TỔ CHỨC SEMINAR THÁNG 11 NĂM 2022

Theo định kỳ hàng tháng, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng tổ chức Seminar định kỳ của bộ môn cho các giảng viên trong bộ môn. Ngày 24/11/2022 bộ môn

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG - KHOA LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC SEMINAR THÁNG 10 NĂM 2022

Ngày 12/10/2022 tại Văn phòng Khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng đã tổ chức buổi Seminar, đây là

Giảng viên khoa Lâm Nghiệp tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) trên nền tảng Moodle

Từ ngày 19 tháng 5 đến 23 tháng 5 năm 2022, tại viện tài nguyên môi trường đại học Huế  giảng viên khoa Lâm Nghiệp-ĐHNL tham gia tập huấn hướng

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG - KHOA LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC SEMINAR ĐỊNH KỲ

Sáng ngày 06/01/2022, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng đã tổ chức buổi Seminar thuộc học kỳ II năm học 2020 – 2021 trước bộ môn và những nhà khoa học

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CẤP BỘ MÔN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Sáng ngày 16/12/2021, tại Văn phòng Khoa Lâm nghiệp, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng đã tổ chức nghiệm thu tài liệu hướng dẫn các học phần thực tập

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR