Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN THÁNG 10, 11 NĂM 2020-2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CẤP BẰNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Đọc thông báo tại đây: images/Thng-bo-vv-cp-bng-c-nhn-k-s_2962020.pdf

KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG DẠY

Thông báo tại đây: images/Kho-st-sinh-vin_062020.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh