Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

KHOA LÂM NGHIỆP PHỐI VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI THẢO

Ngày 14/2/2020 Khoa lâm nghiệp cùng với Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo "Xây dựng mô

Seminar: Giới thiệu về hệ thống chứng chỉ FSC và Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Việt Nam

Seminar: Giới thiệu về hệ thống chứng chỉ FSC và Bộ tiêu chuẩn quản lý  rừng FSC Việt Nam Người trình bày: TS. Vũ Thị Quế Anh, chuyên

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh