Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

KHOA LÂM NGHIỆP NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2021 CỦA GIẢNG VIÊN

Ngày 31/12/2021 khoa Lâm nghiệp tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường giảng viên, Chủ tịch hội đồng TS. Hồ Ngọc Sơn - P.

QĐ QUY CHÊ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA LÂM NGHIỆP

Quyết định: images/10_Q_-_HKH_Quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_cua_HKH_T.pdf  

DANH MỤC CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆPTỪ 2015-2021

DANH MỤC CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA GIẢNG VIÊN  KHOA LÂM NGHIỆPTỪ 2015-2021 images/9_Danh_mc_gii_thng_ca_ging_vin_khoa_LN.pdf

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP images/19_DS__ti_d_n_Quc_t_ca_ging_vin_t_2015-2021.pdf

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP CỦA GIẢNG VIÊN TỪ 2015-2021

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP CỦA GIẢNG VIÊN TỪ 2015-2021 1. NGÀNH LÂM SINH images/16DS__ti_cc_cp_ca_ging_vin_t_2015-2021_ngnh_Lam_sinh.pdf 2.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN TỪ 2015-2021

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN TỪ 2015-2021 1. Ngành Lâm sinh images/15_DS__ti_NCKH_sinh_vin_t_2015-2021_LAM_SINH.pdf 2. Ngành Chê biến lâm

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR