Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 268
Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 268

Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 268 Sáng ngày 08/4/2022, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc và chuyên

Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA lần thứ 268
Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA lần thứ 268

Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA lần thứ 268 Sáng 04/4/2022, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên tổ chức phiên khai mạc

List of Assessor Team 268th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) Thai Nguyen University, Vietnam 4 - 8 February, 2022
List of Assessor Team 268th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) Thai Nguyen University, Vietnam 4 - 8 February, 2022

List of Assessor Team 268th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) Thai Nguyen University, Vietnam 4 - 8 February,

Organizational structure of the Faculty of Forestry

Organizational structure of the Faculty of Forestry   I. BOARD OF DIRECTORS OF The FACULTY 1. Dean Full name: TRAN THI

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TỪ 2015-2021

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TỪ 2015-2021 1. Chuyên ngành Lâm sinh images/7_Danh_muc_bai_bao_trong_nc_linh_vuc_Lam_sinh.pdf 2.

Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 2015-2021

Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 2015-2021 1. Lĩnh vực Lâm sinh images/3_Danh_muc_bai_bao_quoc_te_linh_vuc_Lam_sinh.pdf 2. Lĩnh vực

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (2)

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 1. Mô tả chương trình đào tạo images/MO_TA_TOM_TAT_CTDT_THAC_SI_QLTNR.pdf 2. Đề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LÂM SINH (2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LÂM SINH 1. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN images/1_Tom_tat_hoc_phan_TS_Lam_sinh.pdf