Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 268
Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 268

Bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 268 Sáng ngày 08/4/2022, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc và chuyên

Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA lần thứ 268
Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA lần thứ 268

Khai mạc phiên đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA lần thứ 268 Sáng 04/4/2022, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên tổ chức phiên khai mạc

268th_PA_at_TNU_List_of_Assessors

images/268th_PA_at_TNU_List_of_Assessors_.pdf

List of Assessor Team 268th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) Thai Nguyen University, Vietnam 4 - 8 February, 2022

List of Assessor Team 268th AUN-QA Programme Assessment (Online/Remote Site Visit) Thai Nguyen University, Vietnam 4 - 8 February,

Organizational structure of the Faculty of Forestry

Organizational structure of the Faculty of Forestry   I. BOARD OF DIRECTORS OF The FACULTY 1. Dean Full name: TRAN THI

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TỪ 2015-2021

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC TỪ 2015-2021 1. Chuyên ngành Lâm sinh images/7_Danh_muc_bai_bao_trong_nc_linh_vuc_Lam_sinh.pdf 2.

Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 2015-2021

Các bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế 2015-2021 1. Lĩnh vực Lâm sinh images/3_Danh_muc_bai_bao_quoc_te_linh_vuc_Lam_sinh.pdf 2. Lĩnh vực