Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

ĐẠI HỘI CHI BỘ LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Được sự đồng ý của Đảng ủy - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chi bộ Lâm nghiệp đã tổ chức "ĐẠI HỘI CHI BỘ LÂM NGHIỆP NHIỆM

NHỮNG CON NGƯỜI GẮN LIỀN VỚI ĐẢNG CSVN

Tiểu sử Các Mác Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5 tháng 5 năm 1818 ở thành phố Trier trên bờ sông Mozel, một nhánh của sông Rhein thuộc Trier

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua)   ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn

TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG

TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG images/CV_huong_dan_tieu_chuan_xet_ket_nap_dang1.pdf

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

HƯỚNG DẪN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG images/Huong_dan_chuyen_sinh_hoat_dang.pdf

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC images/Quy_trnh_xt_chuyn_ng_chnh_thc.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR