Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

GIỜI THIỆU NGÀNH DƯỢC LIỆU & HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Khoa Lâm nghiệp hiện đang đào tạo 3 ngành quan trọng của lâm nghiệp, hầu hết các ngành đã và đang đóng vai trò

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (Kiểm lâm) Tài nguyên rừnglà một phần của tài nguyên thiên nhiên, thuộc loại tài nguyên có thể tái tạo được.

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH LÂM SINH

NGÀNH LÂM SINH (Chuyên ngành Lâm sinh và Nông lâm kết hợp) Ngành Lâm sinh (tiếng Anh là Silviculture) là ngành đào tạo các cán bộ Lâm

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR