Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Khoa Lâm nghiệp hiện đang đào tạo 3 ngành quan trọng của lâm nghiệp, hầu hết các ngành đã và đang đóng vai trò

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh