ĐẠI HỘI CHI BỘ LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2022-2025
ĐẠI HỘI CHI BỘ LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Được sự đồng ý của Đảng ủy - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chi bộ Lâm nghiệp đã tổ chức "ĐẠI HỘI CHI BỘ LÂM NGHIỆP NHIỆM

Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG - ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN chính thức đạt chuẩn ANU-QA

Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG - ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN chính thức đạt chuẩn ANU-QA. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt