Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP K50 QLTNR

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, được sự nhất trí của Phòng Đào tạo, BCN khoa Lâm nghiệp, Khoa đã tổ chức "LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC" Ngành :

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LÂM HỌC

Ngày 5/12/2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành lâm học cho 34 học

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tháng 10 năm 2021

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tháng 10 năm 2021 images/868_Q_-_TQ_cong_nhan_tot_nghiep_H_chinh_quy_T10_nam_2021.pdf

Kết luận của Hiệu trưởng về việc xét học vụ kỳ 2 năm học 2020-2021

Xem và tải file tại đây: images/882_TB_-_T_KL_HT_ve_xet_hoc_vu_hoc_ky_II_nam_2020_-_2021.pdf

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 1. Mô tả chương trình đào tạo images/MO_TA_TOM_TAT_CTDT_THAC_SI_QLTNR.pdf 2. Mô tả

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LÂM SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LÂM SINH 1. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN images/1_Tom_tat_hoc_phan_TS_Lam_sinh.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR