Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019 2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên năm học 2019 – 2020, Liên chi đoàn và Liên chi Hội sinh viên khoa Lâm nghiệp đã phối hợp

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh