Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 công đoàn khoa Lâm nghiệp long trọng tổ chức "ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA LÂM NGHIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028" với phương

ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019 2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên năm học 2019 – 2020, Liên chi đoàn và Liên chi Hội sinh viên khoa Lâm nghiệp đã phối hợp

Điều lệ công đoàn Việt Nam

Điều lệ công đoàn Việt Nam images/1122_quyet-dinh-174-qd-tld-2020-ban-hanh-dieu-le-cong-doan-viet-nam-khoa-xii.pdf

Quy chế hoạt động của công đoàn bộ phận khoa LN

Quy chế hoạt động của công đoàn bộ phận khoa LN images/Quy_ch_hot_ng_ca_C_b_phn_khoa_Lm_nghip.pdf

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỪ 2017-2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỪ 2017-2022 images/K_hoch_hot_ng_C_NH_17-18_19-20_20-21.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR