Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

TUYỂN SINH NGÀNH DƯỢC LIỆU & HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 2023

Năm 2023, Khoa Lâm Nghiệp (FOF) - Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên có rất nhiều suất học bổng với tổng giá trị lên đến 158.000.000 đồng. Nếu

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR