Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Tọa đàm: “Phát triển Lâm nghiệp bền vững gắn với đào tạo nguồn nhân lực” nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11

  Nhân dịp kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 77 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945 - 01/12/2022). Sáng ngày

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CÁC BON THEO TIÊU CHUẨN PLANVIVO

Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã triển khai đánh giá Dự án Các bon theo tiêu chuẩn

KHOA LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐINH GIÁ RỪNG

Định giá rừng là một trong những chính sách mới và nổi bật của Việt Nam. Chính sách này mang tới cơ hội lớn cho ngành lâm nghiệp trong việc giúp xã

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR