Hotline tuyển sinh: 0988757733
Tuyen sinh dai hoc nong lam
Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÂM NGHIÊP

Khoa Lâm nghiệp - tiền thân là Bộ môn Lâm sinh được thành lập theo Quyết định số:1241/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành Lâm sinh