Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÂM NGHIÊP

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA LÂM NGHIỆP  Khoa Lâm nghiệp - tiền thân là Bộ môn Lâm sinh được thành lập theo Quyết định

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR