LỜI CHÀO CỦA TRƯỞNG KHOA

Xin chào đón các bạn đến với Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

 Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên là đơn vị đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp, đáp ứng tốtyêu cầu của xã hội, thị trường lao động trong nước và khu vực.

 Trong những năm vừa qua, Khoa Lâm nghiệp luôn là sự lựa chọn của đông đảo sinh viên học các ngành Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh, Nông lâm kết hợp và Công nghệ chế biến gỗ, các bậc học từ đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan quản lý và phát triển nông lâm nghiệp, các dự án và doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên bao gồm đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đã tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Chúng tôi không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành lâm nghiệp mà còn năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực học tập suốt đời, năng lực sáng tạo, năng lực lãnh đạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực thích ứng nhanh trong bất kỳ môi trường làm việc nào, trong nước và quốc tế.

 Cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển với tốc độ nhanh, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt trong đời sông xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức rằng con người vẫn là nhân tố quyết định. Vì thế, Khoa Lâm nghiệp chú trọng đến thu hút giảng viên giỏibởi họ là chủ thể quan trọng nhất của quá trình đào tạo. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học nghệ, hợp tác trong và ngoài nước, đội ngũ giảng viên của Khoa được thường xuyên nâng cao năng lực.Đồng thời Khoa không ngừng xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, cơ sở thực hành thực tập mang lại nhiều tiện ích cho giảng viên và sinh viên. Phần lớn đội ngũ giảng viên của Khoa Lâm nghiệp có học vị, học hàm cao, nhiều giảng viên tốt nghiệp tiến sĩ ở các trường uy tín ở nước ngoài.

 Trên cơ sở những thành tựu đạt được từ năm 1986, sự thành đạt của đội ngũ cựu sinh viên và danh tiếng hiện có, Khoa Lâm nghiệp hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị đào tạo ngành lâm nghiệp nằm trong tốp đầu của khu vực, đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực quản lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

 Chúng tôi vui mừng chào đón các bạn đến học tập, làm việc và hợp tác với Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, với mong muốn được đồng hành cùng các bạn trên hành trình biến những ước mơ nghề nghiệp của mình trở thành hiện thực.

 Trưởng Khoa Lâm nghiệp