Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA LÂM NGHIỆP

1. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 1.1. Chuẩn đầu ra - Năm 2016 images/01_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2016.pdf - Năm

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLTNR

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QLTNR 1. Chuẩn đầu ra images/CHUAN_DAU_RA_THAC_SI_QLTNR.pdf 2. Mô tả chương trình đào

MÔ TẢ CTĐT VÀ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH QLTNR 2020

MÔ TẢ CTĐT VÀ TÓM TẮT HỌC PHẦN NGÀNH QLTNR 2020 images/03_Ban_mo_ta_CTT_va_tom_tat_HP_2020.pdf

Khung CTĐT ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Khung CTĐT ngành Công nghệ chế biến lâm sản images/Khung_CTDT_nganh_CN_CBLS.pdf

Chuẩn đầu ra các ngành thuộc khoa Lâm nghiệp (2020)

- Chuẩn đầu ra ngành QLTNR (2020) Xem và tải file tại đây: images/04_Quyt_nh_ban_hnh_Chun_u_ra_2020.pdf - Chuẩn đầu ra ngành Lâm

Chuẩn đầu ra ngành Chế biến lâm sản

Chuẩn đầu ra ngành chế biến sâm sản images/CHUN_U_RA_Nganh_CBLS.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR