Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

REGISTER FOR CONSULTATIONS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (2)

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 1. Mô tả chương trình đào tạo images/MO_TA_TOM_TAT_CTDT_THAC_SI_QLTNR.pdf 2. Đề

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LÂM SINH (2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ LÂM SINH 1. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN images/1_Tom_tat_hoc_phan_TS_Lam_sinh.pdf

Training program Faculty FRM

1. FOREST RESOURCE MANAGEMENT 1.1. Expected learning outcomes - 2016 images/01-Expected_learning_outcomes_-_2016.pdf -

Training program Faculty Forestry

1. FORESTRY 1.1. Expected learning outcomes - 2016 images/91_CHUN_U_RA_Nganh_Lam_nghip_2016.pdf -

Training program Faculty AF

1. AGRO-FORESTRY (AF) 1.1. Expected learning outcomes - 2016 images/92_CHUN_U_RA_Ngnh_NLKH_2016.pdf -

Training program Faculty FPT

1. FOREST PRODUCT TECHNOLOGY 1.1. Expected learning outcomes images/94_CHUN_U_RA_Nganh_CBLS_20201.pdf 1.2. Mô tả học

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR