Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 chuyên ngành Lâm học

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 01 ngày (24/10/2020), Trường Đại học Nông Lâm, đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 cho 29 học viên cao học khóa 26 thuộc chuyên ngành Lâm học.
Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của chuyên ngành Lâm học (29 hội đồng), cùng đồng nghiệp và người thân của học viên. Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn đợt này có các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Khoa học & Công nghệ; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các cơ sở đào tạo của Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên nghiên cứu đề tài.

Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, theo thứ tự các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian quy định, tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, các số liệu trong luận văn được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư về nhiều thời gian, công sức trong quá trình thực hiện đề tài của học viên.

Bên cạnh đó, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện về nội dung các luận văn và đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng chấm luận văn đề nghị phòng Đào tạo – Trường Đại học Nồng Lâm hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Xin chúc mừng 29 học viên cao học Khoá K26 ngành Lâm học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Một số hình ảnh tổng hợp

Tin bài: TS. Đỗ Hoàng Chung