SEMINAR VỀ NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN THẢO QUẢ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO TẠI TỈNH HÀ GIANG

Ngày 10/9/2020, Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi Seminar về “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Thảo quả - Amomum aromaticum Roxb. có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang” thuộc Chương trình: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số loài cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang.
Tham gia buổi Seminar là các giảng viên, sinh viên khoa Lâm nghiệp. Mở đầu buổi Seminar TS. Lê Văn Phúc chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm: tính cấp thiết, cấu trúc, phương pháp nghiên cứu, nguồn số liệu, một số kết quả nghiên cứu chính đã đạt được,… Trong phần thảo luận, các thầy cô tham dự đều đánh giá đề tài cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu và các nội dung nghiên cứu chính. Các thành viên tham dự cũng đã góp ý kiến bổ sung thêm vào các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững cây Thảo quả nhằm đảm bảo thu nhập cho người dân góp phần vào xóa đói giảm nghèo và quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.
Phát biểu ý kiến tại buổi Seminar, TS. Dương Văn Thảo – Trưởng khoa Lâm nghiệp cho rằng thông qua buổi seminar, nhóm nghiên cứu đề tài đã nhận được những ý kiến đóng góp quý báu, nhằm giúp cho đề tài hoàn thiện một cách tốt nhất các nội dung nghiên cứu đáp ứng mục tiêu đề tài đặt ra.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Seminar:

   Người viết bài  TS. Lê Văn Phúc