LÝ DO CHỌN NGÀNH LÂM SINH

 

Ngành Lâm sinh là gì?

Đây là ngành đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức vững chắc về lý thuyết và thực hành về kỹ thuật lâm sinh nhằm đáp ứng đủ nhu cầu phát triển và bảo vệ lâm nghiệp của nước nhà, góp phần xây dựng  và làm giàu cho quê hương.

Ngành Lâm sinh học gì?

Ngành Lâm sinh được đào tạo có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý, bảo tồn và sử dụng hệ sinh thái rừng đặc biệt ở vùng đồng bằng, có kiến thức cơ bản và thực tế về hệ sinh thái rừng nói chung và hệ sinh thái rừng ngập kết hợp tài nguyên ven biển vùng ĐBSCL nói riêng. Ngoài ra sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về sử dụng khai thác các tiềm năng kinh tế về rừng và gỗ mang lại, bảo đảm tính bền vững về môi trường và kinh tế mà vùng sinh thái mang lại. Sinh viên có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực như sinh lý thực vật và sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng, kiến thức chuyên sâu về các hệ sinh thái rừng, phương pháp định giá các hệ sinh thái. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành lâm sinh còn có kiến thức sâu về các kỹ thuật tiên tiến trong quản lý bảo vệ rừng như: Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, hệ thống định vị toàn cầu, mô hình hóa trong lâm nghiệp. ngoài r, nhà trường đào tạo cho sinh viên có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Ngành Lâm sinh làm gì?

Sinh viên học ngành Lâm sinh có cơ hội việc làm tại:

 • Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Chi cục Kiểm lâm; TT Khuyến Nông-lâm, Các Viện, Trường, Dự Án nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Bảo tồn tài nguyên; Các cơ sở sản xuất và chế biến liên quan đến gỗ và sản phẩm gỗ, cây dược liệu, Khu bảo tồn, Vườn Quốc gia, Trung tâm quản lý và khai thác rừng, Công ty công trình đô thị. P. Quản lý đô thị.
 • Cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp các tỉnh/thành, các vườn Quốc gia, Khu bảo tồn, các công ty lâm nghiệp, các công ty khai thác và chế biến sản phẩm gỗ, các khu dự trữ sinh quyển, các sở, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, Chi cục phát triển lâm nghiệp, các Chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm, các Hội làm vườn.
 • Giảng viên hay nghiên cứu viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Viện, Trường và Trạm nghiên cứu.
 • Chuyên viên cho các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các lâm trường và trang trại lớn, các chương trình dự án phát triển nông thôn.
 • Có năng lực ứng dụng và phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu ở trình độ sau đại học ngành lâm sinh, lâm học, quản lý tài nguyên rừng, nông lâm kết hợp; các ngành gần trồng trọt, nông học, khoa học đất, khoa học môi trường..
 •   

Ngành Lâm sinh cần tố chất gì?

Sinh viên ngành này sẽ cần các tố chất sau:

 • Yêu thiên nhiên, giới động thực vật nói chung.
 • Có khả năng làm việc trong các tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm.
 • Năng động, yêu thích sự tìm tòi, khám phá tự nhiên.
 • Có sức khoẻ tốt, kiên trì và trung thực.