Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

REGISTER FOR CONSULTATIONS

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2023 KHOA LÂM NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ chế biến lâm sản

TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN CHUYÊN SÂU VỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐỒ GỖ Mã ngành: 7549001   Ngành Công nghệ chế biến lâm
Giới thiệu ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Giới thiệu ngành Công nghệ chế biến lâm sản

TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN CHUYÊN SÂU VỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐỒ GỖ Mã ngành: 7549001   Ngành Công nghệ chế biến lâm
Giới thiệu tuyển sinh 2021

Giới thiệu tuyển sinh 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2021 Địa chỉ: Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 02083.851.427; Email: This email

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR