Seminar: Giới thiệu về hệ thống chứng chỉ FSC và Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Việt Nam

Seminar: Giới thiệu về hệ thống chứng chỉ FSC và Bộ tiêu chuẩn quản lý  rừng FSC Việt Nam

Người trình bày: TS. Vũ Thị Quế Anh, chuyên gia FSC

Thời gian: 14:00 – 17:00, thứ 6, ngày 23/10/2020

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về kinh tế cũng như quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng đã và đang trở thành xu thế tất yếu tại Việt Nam. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình trồng rừng nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp chứng chỉ rừng nhằm mang lại giá trị kinh tế cao và đảm bảo yêu cầu về xã hội và môi trường.

Khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm là một trung tâm đào tạo nhân lực hàng đầu về lâm nghiệp cho các tỉnh miền núi phía Bắc, đang tích cực tham gia vào quá trình tư vấn và nâng cao năng lực về chứng chỉ rừng cho doanh nghiệp và cộng đồng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngày 23 tháng 10 năm 2020, Khoa Lâm nghiệp chủ trì phối hợp với FSC tổ chức 01 buổi Seminar về Giới thiệu hệ thống chứng chỉ FSC và Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Việt Nam với sự trình bày của chuyên gia về chứng chỉ rừng FSC là TS Vũ Thị Quế Anh, Đại diện FSC ở Việt Nam, nguyên giảng viên của khoa Lâm nghiệp. Tham dự seminar có 30 giảng viên, 60 học viên cao học lâm nghiệp khoá 26 và nhiều sinh viên ngành lâm nghiệp đang học tập và nghiên cứu tại khoa Lâm nghiệp.

Seminar on Introduction on FSC and FSC National Forest Stewardship Standard

In the context of international economic integration as well as sustainable forest management, forest certification has become an inevitable trend in Vietnam. More and more enterprises and reforestation households are aware of the importance of forest certification in order to bring about high economic value and ensure social and environmental requirements.

Faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry is a leading training center for human resources in forestry for the Northern mountainous provinces, is actively involved in consulting and capacity building on forest certification for businesses. industry and community. Stemming from actual needs, on October 23, 2020, the Faculty of Forestry and FSC joinly hosted a seminar on the content of the FSC Vietnam Forest Management Standards Code with the presentation of experts and senior consultants on Forest certification presented by an expert onFSC forest certificate, Dr. Vu Thi Que Anh, the FSC representative in Vietnam, former lecturer of the Faculty of Forestry. At the seminar, there will be 30 lecturers, 60 graduate students in forestry, and many students of forestry are studying and doing research at the Faculty of Forestry.