Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 chuyên ngành Lâm học

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, trong 01 ngày (24/10/2020), Trường Đại học Nông Lâm, đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN LÂM SINH

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN LÂM SINH: File đính kèm tại đây: images/Quy_che_hoat_dong_Bo_mon_Lam_sinh.doc

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR