NCS BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH LÂM SINH - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Xuân Hải  bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy các bon của rừng Vầu đắng thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Lâm sinh, mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học là GS.TS.Võ Đại Hải (NCS. Ngô Xuân Hải sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên).

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên (theo quyết định số: 409/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh hội đồng

1.

GS. TS. Đặng Kim Vui

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch Hội đồng;

2.

GS. TS. Phạm Văn Điển

Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN & PTNT

Ủy viên, phản biện 1;

3.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên, phản biện 2;

4.

TS. Nguyễn Phú Hùng

Hội KH Lâm nghiệp VN

Ủy viên, phản biện 3;

5.

TS.Vũ Thị Quế Anh

Bộ Khoa học & Công nghệ

Ủy viên;

6.

TS. Hồ Ngọc Sơn

Trường ĐH Nông lâm, ĐHTN

Ủy viên;

7.

TS.Dương Văn Thảo

Trường ĐH Nông lâm, ĐHTN

Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Ngô Xuân Hải trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, GS.TS. Đặng Kim Vui – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của Luận án để NCS. tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết thúc Buổi bảo vệ, Luận án của NCS. Ngô Xuân Hải đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Trường, NCS. Ngô Xuân Hải xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) cấp bằng Tiến sĩ, ngành: Lâm sinh cho NCS. Ngô Xuân Hải. Một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án.

Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án

NCS Ngô Xuân Hải bảo vệ luận án

Ủy viên phản biện đọc nhận xét

NCS. Ngô Xuân Hải giải trình ý kiến của các thành viên hội đồng

GS. TS.Võ Đại Hải nhận xét quá trình học tập của NCS.

PGS. TS. Trần Văn Điền đại diện cơ sở đào tạo phát biểu ý kiến chúc mừng NCS.

PGS. TS. Trần Văn Điền đại diện cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS.

Đại diện Huyện ủy, HĐND,UBND huyện Đồng hỷ tặng hoa chúc mừng NCS

Tân TS. Ngô Xuân Hải phát biểu ý kiến

Tân tiến sỹ Ngô Xuân Hải chụp ảnh cùng hội đồng

Giảng viên Khoa Lâm nghiệp tặng hoa chúc mừng tân tiến sỹ

Người đăng bài: Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Thị Thu Hoàn, Đặng Thị Thu Hà