TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO, QGIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN RỪNG

GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO, QGIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN RỪNG