Hội thảo Những cam kết về môi trường, xã hội trong Hiệp định EVFTA cơ hội và thách thức trong thực hiện tại ngành lâm nghiệp

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, tại Chương 13 – Thương mại và Phát triển Bền vững (TSDC) của Hiệp định bao gồm các cam kết của Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong việc thực thi các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội, đồng thời đưa ra cơ chế Nhóm tư vấn trong nước (Domestic advisory group – DAG) để tập hợp, trình bày quan điểm, đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi và giám sát các cam kết này.

Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp hội thảo tập huấn “Nội dung Những cam kết về môi trường, xã hội trong Hiệp định EVFTA cơ hội và thách thức trong thực hiện tại ngành lâm nghiệp” với mục tiêu Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội trong mạng lưới VNGO-EVFTA và các đơn vị có liên quan về các nội dung cam kết tại Hiệp định EVFTA, những cơ hội và thách thức trong thực thi tại ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Tham dự cuộc hội thảocó các giảng viên khoa Lâm nghiệp, trường Đại học nông Lâm Thái Nguyên. Cuộc hội thảo diễn ra với 6 bài báo cáo tham luận cùng với đó là sự đóng góp nhiệt tình, tâm huyết từ các đại biểu tham dự cuộc hội thảo.

Địa điểm: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Hà Nội

Thời gian: Từ 8:30 đến 17:00h, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Một số hình ảnh tại hội thảo

Nguồn: Nguyễn Việt Hưng