Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

REGISTER FOR CONSULTATIONS

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K52 (2)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K52 1. 52 LS images/ls.pdf 2. 52 QLTNR images/52_ql.pdf

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K51 (2)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K51 1. 51 Lâm nghiệp images/51_ln.pdf 2. 51 Quản lý tài nguyên rừng images/51_ql.pdf

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K50 (2)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K50 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG images/50.pdf  

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K49 (2)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K49 1. 49 LN images/49_ln.pdf 2. 49 QLTNR images/49_ql.pdf

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K48 (2)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K48 1. K48 LN images/ln48.pdf 2. 48 QLTNR images/ql_48.pdf 3. 48 NLKH images/nlkh_48.pdf 4. 48

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K47 (2)

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG SINH VIÊN K47 1. K47 LN images/47_ln.pdf 2. K47 QLTNR images/47_ql.pdf 4. K47 NLKH images/47_nlkh.pdf 4.

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR