KHOA LÂM NGHIỆP PHỐI VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI THẢO

Ngày 14/2/2020 Khoa lâm nghiệp cùng với Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo "Xây dựng mô hình trồng cây lâm nghiệp trên vùng cao núi đá phía Bắc tạo nguồn sinh thủy giai đoạn 2017-2020". Trình bày kết quả nghiên cứu do PGS.TS. Trần Thị Thu Hà - Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp. Tại hội thảo tác giả đã trình bày các kỹ thuật nhân giống và trồng rừng tại vùng núi đá phía Bắc một số loài cây: Cây Sơn Tra, Cây Hồ đào, Lát Hoa, Tống quá sủ.

   Người đăng Nguyễn Việt Hưng