NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP NHÀ NƯỚC

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020 “Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách Bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào Dân tộc thiểu số” – Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đặng Kim Vui
Sáng 6/6/2020 tại PH 01 - Đại học Thái Nguyên, Ban Khoa học, công nghệ và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “ Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách Bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào Dân tộc thiểu số” của chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đặng Kim Vui 
Tham gia cuộc họp có GS.TS. Nguyễn Thế Hùng – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Cao Thịnh - UBDT, PGS.TS. Triệu Văn Hùng,, PGS.TS. Trần Huy Sơn, PGS.TS. Lê Sĩ Trung, TS. Hoàng Liên Sơn. TS.Dương Văn Thảo và những cán bộ, giảng viên quan tâm.
Trong buổi nghiệm thu đề tài NCKH, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu sau một quá trình làm việc nghiêm túc và tâm huyết. Làm rõ hiệu quả, những tác động, ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đề xuất các giải pháp, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với lợi ích của đồng bào các dân tộc thiểu số….Đây là vấn đề được rất nhiều nhà nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới quan tâm nghiên cứu.
Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: Sản phẩm khoa học: 01 bài báo SCI; 02 bài báo trong nước. Sản phẩm đào tạo: hướng dẫn đào tạo 02 luận văn Ths. Lâm học. Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của UBDT 
Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Tốt”. 
Với đề tài được nghiệm thu, chúc mừng GS.TS. Đặng Kim Vui đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần trong thành công chung về công tác NCKH của Khoa và của Nhà trường.
Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở:

GS.TS. Đặng Kim Vui báo cáo kết quả đề tài

TS. Nguyễn Cao Thịnh nhận xét kết quả của đề tài

   

Người đăng bài: Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hoàn, Đỗ Hoàng Chung