Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Xem và tải quyêt định tại đây: images/840_20211015_1805.pdf

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA LÂM NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA LÂM NGHIỆP images/01_Q-_PCNV_Q_phan_cong_nhiem_vu_BCN_khoa_Bo_mon_.pdf

KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG DẠY

Thông báo tại đây: images/Kho-st-sinh-vin_062020.pdf

KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN VỀ ĐẢM BÀO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN VỀ ĐẢM BÀO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC images/mu_05_-_Kho_st_ging_vin_v_m_bo_cht_lng.pdf

KHẢO SÁT SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP images/mu_03_-_Kho_st_sinh_vin_trc_tt_nghip.pdf

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG DẠY

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG DẠY images/mu_02_-_Kho_st_sinh_vin_i_vi_ging_vin.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR