Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

REGISTER FOR CONSULTATIONS

Mission, Vision and Objectives of Facuty of Forestry 

Mission, Vision and Objectives of Facuty of Forestry      1. Mission The mission of the Faculty is

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR