Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

SINH VIÊN K49LN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

SINH VIÊN K49LN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ

Nằm trong chương trình kế hoạch đào tạo của năm học 2019-2020. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 22/6/2020 các e sinh viên K49LN được đi thực tập nghề

DS PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K48

DS PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K48 images/13DANH_SCH__TI_THC_TP_TT_NGHIP_KHA_48.pdf

DS PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K47

DS PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K47 images/13DANH_SCH__TI_THC_TP_TT_NGHIP_KHA_47.pdf

DS PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K46

DS PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN K46 images/13_DANH_SCH_PHN_CNG_HNG_DN_THC_TP_TT_NGHIP_K46.pdf

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CAO HỌC K25

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CAO HỌC K25 Đợt 1 images/CHK25_1.pdf Đợt 2 images/CHK25_QD_44_ngy_912019.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR