SINH VIÊN K49LN THỰC TẬP GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC

Từ ngày 15/6-20/6/ 2020 sinh viên 49 LN tiến hành thực tập nghề nghiệp Giám sát đa dạng sinh học tại Vườn Quốc Gia Ba Bể. Đối với mỗi sinh viên thì việc tiếp xúc với thực địa sau khi đã học xong lý thuyết các môn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đặc biệt là
đối với những môn chuyên ngành, việc thực tập không chỉ giúp cho sinh viên củng cố kiến thức đã học, nắm vững chuyên môn mà còn giúp cho sinh viên tiếp xúc, làm quen với thực tế làm việc sau này.

Đa dạng sinh học là môn khoa học chuyên ngành, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ngành quản lý tài nguyên rừng và lâm nghiệp. Nghiên cứu môn học này không chỉ để hiểu được thế nào là đa dạng sinh học mà còn giúp sinh viên đánh giá được hiện
trạng đa dạng sinh học, thực trạng suy thoái cũng như công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay như thế nào. Đồng thời môn học này còn giúp sinh viên làm quen, tiếp cận với công tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học để xem xét diễn biến các tài nguyên sinh vật theo thời gian ở một khu vực cụ thể nào đó nói chung và tại Vườn Quốc gia Ba Bể nói riêng.

Để bổ sung kiến thức lý thuyết đã học đồng thời tập làm quen với công tác điều tra giám sát đa dạng sinh học, sinh viên K49LN đã được tiến hành thực tập 01 tuần ở Vườn Quốc gia Ba Bể. Đợt thực tập diễn ra thành công tốt đẹp, sau đợt thực tập các sinh viên đã củng cố kiến thức lý thuyết đã học, tìm hiểu và lĩnh hội về tài nguyên rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, thực hành những kỹ năng cơ bản, thực hiện công tác giám sát đa dạng sinh học trong thực tiễn tại địa điểm thực tập, đồng thời các em có một trải nghiệm tuyệt vời về Vườn Quốc gia có hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, được công nhận là di sản thiên nhiên của ASEAN với độ đa dạng cao của động thực vật.

  Người viết bài

Trần Đức Thiện