SINH VIÊN 49 QLTNR THỰC TẬP NGHỀ: NGHIỆP VỤ KIỂM LÂM

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2019 – 2020, từ ngày 22/5/2020 đến 28/5/2020. Khoa Lâm nghiệp – Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề nghiệp (TTNN) nghiệp vụ kiểm lâm cho lớp  49QLTNR, ngành Quản lý tài nguyên rừng (QLTNR).

Ông Vũ Văn Phán – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đang giảng dạy, hướng dẫn TTNN Nghiệp vụ kiểm lâm

 

Mục tiêu của học phần TTNN nhằm trang bị cho sinh viên ngành QLTNR những kiến thức và kỹ năng liên quan đến công tác kiểm lâm. Hiểu biết về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm cấp tỉnh và huyện; Nắm được các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Kiểm lâm; Thực hiện các bước nắm thông tin địa bàn của kiểm lâm địa bàn; Hình thành được các kỹ năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và xác nhận nguồn gốc lâm sản thuộc thẩm quyền của Kiểm lâm. Địa bàn thực tập tại cơ sở được tổ chức trên địa bàn huyện Định Hóa tại tỉnh Thái Nguyên.

Sinh viên Lớp 49 QLTNR đang tập trung nghe giảng tại cơ sở (Hạt kiểm lâm huyện Định Hóa)

Nhóm sinh viên thực tập đi nắm thông tin tại Trạm kiểm lâm cụm xã

Nhóm sinh viên học tập trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ kiểm lâm địa bàn

                                                                                                            Người viết bài

TS. Đỗ Hoàng Chung – BM Quản lý tài nguyên rừng