SINH VIÊN K51 KHOA LÂM NGHIỆP THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Thực hiện theo khung chương trình đào tạo của khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Khoa Lâm Nghiệp tổ chức chuyến đi thực tế cho SV Khóa 51 từ ngày 22 đến ngày 25/06/2020 để tìm hiểu công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế người dân tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương và khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, Ninh Bình. Phụ trách đoàn gồm 02 giảng viên bộ môn, TS. Nguyễn Tuấn Hùng, TS. Lê Sỹ Hồng. 

Trong chương trình thực tế, giảng viên và sinh viên đã được tìm hiểu các hoạt động bảo tồn động vật và thực vật cũng như các hoạt động du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn tại VQG Cúc Phương. Hơn nữa, sinh viên đã hiểu được tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế địa phương.

   

Điểm kế tiếp là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, một cơ hội tuyệt vời để các em SV trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, và tìm hiểu hoạt động bảo tồn tại nơi đây. Tại đây, sinh viên được cán bộ ban quản lý khu bảo tồn giới thiệu về các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, chiến lược phát triển khu BTTN cũng như các hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương.

   

 

Kết thúc chuyến đi thực tế sinh viên K51 đã được học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích trong cuộc sống cũng như trong học tập.

               Người viết bài

Nguyễn Tuấn Hùng – Lê Sỹ Hồng