Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

Xem thông báo tại Link sau: images/K-hoch-ngh-h_hc-sau-h-v-tng-kt-nm-hc_062020.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR