Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Tải file công văn tại đây: images/1949_20211102_1702.pdf