XÂY DỰNG PHẦN MỀM WEBGIS QUẢN LÝ CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN - KỲ THƯỢNG, QUẢNG NINH

Trong khuôn khổ hợp tác giữa giảng viên khoa Lâm nghiệp (TS. Lê Văn Phúc và TS. Nguyễn Đăng Cường) với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, Quảng Ninh trong giai đoạn 2019-2020 trong nghiên cứu xâydựng phần mềm WebGIS nhằm quản lý các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn với mục tiêu: (1) Xây dựng được cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính về đặc điểm các loài thực vật quý hiếm; (2) Phần mềm trực tuyến hỗ trợ nhà quản quản lý và người sử dụng dễ dàng quản lý khai thác thông tin cơ sở dữ liệu các loài thực vật quý hiếm, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý đa dạng sinh học tại khu bảo tồn.

Hình 1. Giao diện phần mềm WebGIS

Dữ liệu phân bố hiện tại đã xây dựng được các lớp bản đồ chuyên đề, lớp thông tin tuyến điều tra và điểm phân bố 1 loài cây quý hiếm (Hoàng tinh cách, Khôi Trắng, Tắc kè đá, Kim tuyến lông, Lan một lá, Cốt toái bổ, Trám trắng, Thổ phục Linh, Sến mật, Chè rừng, Vàng tâm xanh, Khôi tía và Huyết đằng).

Hình 2. Tải các lớp bản đồ và thôngtin phân bố loài, đặc điểm loài

Phần mềm cung cấp một số chức năng như:

  1. Quản lý các lớp, ẩn hiện các lớpbản đồ
  2. Bảng danh sách các loài phân bố có trên bản đồ
  3. Cho phép chọn định dạng muốn tải dữ liệu (các lớp: hiện trạng rừng, ranh giới, điểm phân bố…)
  4. Chọn hiển thị các điểm phân bố các loài thực vật quý hiếm
  5. Hiển thị thông tin chi tiết các loài thực vật phân bố
  6. Tải ảnh của các loài thực vật quý hiếm
  7. Thay đổi loại bản đồ nền (Vệ tinh, Giao thông, Địa hình, Kết hợp)

            Hình 3. Hình ảnh loài hiển thị

Link truy cập phần mềm WebGIS

http://demo.vtools.xyz:1515/?fbclid=IwAR140CpoJy2YtbfcIvIM13UdEWntd5inTjHA6I3SQZUFf8EAMlwcEnQC8yI

Hình 4. Lớp bản đồ hiện trạng rừng, điểm phân bố loài, tuyến điều tra

                      Người viết bài

TS. Nguyễn Đăng Cường, TS. Lê Văn phúc