ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CÁC BON THEO TIÊU CHUẨN PLANVIVO

Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã triển khai đánh giá Dự án Các bon theo tiêu chuẩn Plan Vivo tại xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Hình ảnh rừng cộng đồng của thôn Vi Chring

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) và Dự án "Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừngthuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tumvà Gia Lai" (KfW10) , được sự tín nhiệm của tổ chức Plan Vivo (Vương Quốc Anh)  Khoa Lâm nghiệp đã tổ chức đánh giá dự án các bon tại xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Mục tiêu của việc đánh giá nhằm xác định Dự án có đạt được 8 tiêu chí quản lý rừng bền vững của tổ chức Plan Vivo hay không. Kết quả đánh giá là cơ sở để tổ chức Plan Vivo quyết định cấp chứng chỉ các bon. Nếu được cấp chứng chỉ các bon, cộng đồng 3 thôn trong vùng Dự án sẽ được hưởng lợi từ việc bán tín chỉ các bon trên thị trường quốc tế.

Hình ảnh Nhà Cộng đồng của thôn Vi Chring

            Hình ảnh cột mốc phân định ranh giới rừng cộng đồng của thôn Vi Chring

Hình ảnh hoạt động trồng cây cà phê cải thiện sinh kế của người dân thôn Vi Chring

                                   

Hình ảnh chuyên gia khoa Lâm nghiệp làm việc với Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Dăk Liêu

Kết quả đánh giá cho thấy Dự án đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cho 3 thôn với kết quả là một phương án sử dụng đất kèm theo bản đồ cho mỗi thôn; Cơ chế hưởng lợi và khiếu nại đã được xây dựng và thông qua ở 3 thôn dự án, đã Hội thảo cấp huyện, hoàn thiện  trong  cuối tháng 12/2018; Một số hoạt động phụ đã hoàn thành: a) Tham vấn cộng đồng dựa vào FPIC, b) Điều tra cơ bản kinh tế xã hội và, c) Đánh giá tác động xã hội (SIA); FFI đã xây dựng hệ thống giám sát rừng cho REDD+ (kết hợp với cả FLEGT và PFES) áp dụng cho quy mô cấp vùng (quy mô huyện Kon Plông)  gắn với hệ thống FORMIS.

 

                                                                                                                                       Người viết bài

                                                                                                                                      Dương Văn Thảo