KHOA LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐINH GIÁ RỪNG

Định giá rừng là một trong những chính sách mới và nổi bật của Việt Nam. Chính sách này mang tới cơ hội lớn cho ngành lâm nghiệp trong việc giúp xã hội và các bên liên quan nhận định đúng và đủ giá trị của rừng và dịch vụ môi trường rừng đem lại cho sản xuất, đời sống của người dân và xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

  

Hiện nay do nhu cầu thuê rừng và dịch vụ rừng ngày càng tăng, định giá rừng là hướng đi tiềm năng hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng hiệuquả hơn.Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Công ty cổ phần viễn thông Hoa Phát, trong giai đoạn từ ngày 16/4/2020 đến ngày 29/6/2020 Khoa lâm nghiệp đã hỗ trợ tư vấn cho công ty về định giá rừng cho khu vực rừng Khe Tao – xã Thanh Thịnh – Chợ Mới Bắc Kạn.

  

Khoa lâm nghiệp đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được giá rừng giúp công ty tính toán giá trị trực tiếp và gián tiếp của rừng được quy định theo Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừngđể áp dụng cho việc mua bán với người dân hợp lý.

 

    Người viết bài

Nguyễn Đăng Cường