Hotline tuyển sinh: 0988757733

 

Previous Next

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN LÂM SINH

Bộ môn Lâm sinh là đơn vị chuyên môn của Khoa Lâm nghiệp – trường ĐH Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Khoa Lâm

Giới thiệu ngành Lâm sinh

Giới thiệu ngành Lâm sinh images/GII_THIU_V_NGNH_LM_SINH.pdf

KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Quyết Thắng- TP Thái Nguyên

Website: fof.tuaf.edu.vn

Điện thoại: 0208.3851427

Email: khoalamnghiep@tuaf.edu.vn

Thống kê truy cập

Giới thiệu ngành QLTNR