BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG - KHOA LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC SEMINAR NĂM 2022

Sáng ngày 23/09/2022, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng đã tổ chức buổi Seminar thuộc học kỳ I năm học 2022 – 2023 trước bộ môn và những nhà khoa học quan tâm: Seminar 1: TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn: Kỹ thuật nhân giống cây Phòng kỷ từ hạt. Seminar 2. Ths. Nguyễn Văn Mạn: Quy trình nhân giống Kim Ngân bằng phương pháp in vitro.

Tham dự buổi Seminar là các cán bộ, giảng viên của bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và các thầy cô khoa Lâm nghiệp quan tâm. Đây là các kết quả nghiên cứu được rút ra từ các đề tài nghiên cứu của giảng viên. Các kết quả thu được của đề tài đã được trình bày trước hội nghị đã đáp ứng được mục tiêu đưa ra, đây là cơ hội tốt để các giảng viên trao đổi các vấn đề về học thuật, chuyên môn, khoa học có ý nghĩa, cũng phần nào giúp các tác giả hoàn thiện báo cáo của mình.

Một số hình ảnh trong buổi Seminar