THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA LÂM NGHIỆP

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

CỦA KHOA LÂM NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐH THÁI NGUYÊN  Mã trường: DTN

 

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

7620205

Lâm sinh:

- Chuyên ngành Lâm sinh;

- Chuyên ngành Nông lâm kết hợp

50


A00, B00, C02 

2

7620211

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

50


A01, A14, B03, B00

3

7549001

Công nghệ chế biến lâm sản

50

A09, B03, B00

 

Tổng

150

 

             
2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2021, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức

- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

* Điều kiện tham gia xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;  Điểm xét tuyển là điểm TBC học tập lớp 11 (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 * 2); hoặc (Điểm TBC học kỳ 1 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 2 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên.

* Hồ sơ xét tuyển theo học bạ gồm:

 Hồ sơ gồm: (1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) (2) Bản phô tô học bạ THPT; (3)  Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước); (4) 01 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo của thí sinh.

3. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh: Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

            - Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh Khoa lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

- Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Nguyễn Thanh Tiến- Phó trưởng khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.

- Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: www.tuyensinh.edu.vn

 

Thầy Tiến: 0988757733; Thầy Thảo: 0968732218; Cô Thoa: 0986373897 hoặc: 02083.851427 (Khoa Lâm nghiệp) . Website:www.tuyensinh.edu.vn http://fof.tuaf.edu.vn/vi/