LỊCH LÀM VIỆC VỚI SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

KHOA LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC VỚI SINH VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP

Để thuận lợi cho công việc của khoa cũng như tiện lợi cho các em sinh viên liên hệ công việc. Khoa lâm nghiệp công bố danh mục nội dung công việc và giáo viên phụ trách, số điện thoại cần liên hệ, địa chỉ mail.

TT

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thời gian

Ghi chú

I

Công tác đào tạo

TS. Nguyễn Thanh Tiến

Phó trưởng khoa

SĐT: 0988.757.733

          0837.757.733

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các ngày trong tuần trừ ngày nghỉ:

Sáng 8h-11h

Chiều 14h – 17h

(Nên liên hệ trước)

Nếu Thầy Tiến vắng các em có thể gặp cô Thảo – Cán bộ văn phòng khoa giúp để liên hệ Trưởng khoa

1

- Xác nhận giấy tờ liên quan Đào tạo

2

- Hỗ trợ đăng ký học, rà soát chương trình học, môn học

3

- Xác nhận hoãn thi

 

 

II

Công tác QLSV

TS. Nguyễn Thanh Tiến

Phó trưởng khoa

SĐT: 0988.757.733

          0837.757.733

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các ngày trong tuần trừ ngày nghỉ:

Sáng 8h-11h

Chiều 14h – 17h

(Nên liên hệ trước)

Nếu Thầy Tiến vắng các em có thể gặp cô Thảo – Cán bộ văn phòng khoa giúp để liên hệ Trưởng khoa

1

- Xác nhận giấy tờ liên quan về HSSV

2

- Các vấn đề cần tư vấn về học tập (đăng ký môn học, lựa chọn thời gian học, phương pháp học….)

3

- Các vấn đề chính sách của sinh viên

4

- Giới thiệu việc làm cho sinh viên

 

III

Công tác khoa học

TS. Hồ Ngọc Sơn

Phó trưởng khoa

SĐT: 0976.501.716

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các ngày thứ 3, 5 trong tuần:

Sáng 8h-11h30

Chiều 14h – 17h30

(Nên liên hệ trước)

Nếu Thầy Sơn vắng các em có thể gặp cô Thảo – Cán bộ văn phòng khoa giúp để liên hệ Trưởng khoa

1

- Đăng ký nguyện vọng nghiên cứu khoa học

2

- Tham gia các chương trình trải nghiệm từ các chương trình dự án, đề tài khoa học

3

- Mượn các dụng cụ phục vụ nghiên cứu khoa học

4

- Chia sẻ, tư vấn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tham gia dự án

IV

Công việc khácliên quan đến sinh viên cần liên hệ với các thầy cô, BCNkhoa

Cô. Tạ Ngọc Thảo

Cán bộ văn phòng

SĐT: 0974.057.089

 

Các ngày trong tuần trừ ngày nghỉ

Sáng 8h-11h30

Chiều 14h – 17h30

(Nên liên hệ trước)

Sẽ hỗ trợ giúp SV giải quyết mọi vấn đề cần gặp các thầy cô, BCN khoa LN

V

Công tác Đoàn thanh niên

Ths. Phạm Đức Chính

Bí thư liên chi

SĐT:0985.355340

Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần:

Sáng 8h-11h30

Chiều 14h – 17h30

(Nên liên hệ trước)

Nếu không gặp thầy Chính có thể liên hệ thầy Trịnh Quang Huy- Phó bí thư liên chi

         

          Ngoài ra các em có thể gọi trực tiếp cho GVCN được tư vấn trước khi các em liên hệ các thầy cô BCN khoa.

Khoa cam kết sẽ hỗ trợ giúp đỡ các em giải quyết mọi vướng mắc nhănh gọn nhất, tốt nhất!

BAN CHỦ NHIỆM KHOA LÂM NGHIỆP