KHOA LÂM NGHIỆP HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

Ngày 3 tháng 7 năm 2020, BCN khoa Lâm nghiệp bao gồm Tiến sĩ Dương Văn Thảo, trưởng khoa và TS Hồ Ngọc Sơn, phó trưởng khoa đã làm việc với Công ty cổ phần sản xuất dược liệu RTC. Mục đích của buổi làm việc là trao đổi và thúc đẩy việc hợp tác phát triển chuỗi giá trị dược liệu giữa khoa Lâm nghiệp và doanh nghiệp nhằm tận dụng những thế mạnh của mỗi bên. Công ty RTC là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm Rotudin để sản xuất thuốc cho các doanh nghiệp dược trong nước và xuất khẩu. Theo tinh thần của buổi làm việc thì khoa sẽ phối hợp với công ty RTC để phát triển vùng trồng, nghiên cứu kỹ thuật trồng trong đó công ty RTC sẽ đầu tư thiết bị để chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Việc hợp tác với RTC sẽ giúp khoa có được mô hình theo chuỗi giá trị phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về trồng và chế biến củ bình vôi cũng như các loài dược liệu khác. Việc hợp tác cũng sẽ mở ra cơ hội cho sinh viên nghiên cứu và học tập dựa trên mô hình và doanh nghiệp cụ thể, gắn với thực tế sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là cơ hội để đưa các giải pháp cụ thể vào thực tế sản xuất góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

 

  Người viết bài

 

TS. Hồ Ngọc Sơn