CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỚI KHOA LÂM NGHIỆP

CƠ SỞ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỚI KHOA LÂM NGHIỆP

CÔNG TY TNHH TM PHÒNG TRỪ MỐI VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THÁI NGUYÊN

Điện thoại: 0965765989 hoặc 0915765989

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://dietmoithainguyen.com/