BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LÂM HỌC

Ngày 5/12/2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành lâm học cho 34 học viên cao học khoa 27 Lâm học. Trong điều kiện Covid 19 diễn ra phức tạp, Hội đồng đã diễn ra với hình thức online nhưng không thiếu đi sự nghiêm túc và trang trọng. Đây cũng là dịp để học viên không chỉ bảo vệ đề tài khoa học của mình mà còn nâng cao khả năng diễn thuyết trên công nghệ ZOOM. Khoa Lâm nghiệp chúc mừng các anh chị học viên đã bảo vệ thành công. Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày bảo vệ luận văn: